Ιχθυοτροφεία Σελόντα: Οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2009

22:14 29/5/2009 - Πηγή: Express
Στο ποσό των 3,762 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρίας Ιχθυοτροφεία Σελόντα στο πρώτο τρίμηνο του 2009 έναντι 5,365 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, μειωμένα κατά 29%. Τα καθαρά κέρδη μετά.
Keywords
Τυχαία Θέματα