ΕΛΠΕ: Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου και προσλήψεις 297 εργαζομένων

13:41 16/6/2009 - Πηγή: Express
Ο Όμιλος των ΕΛΠΕ έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση προγράμματος μετεξέλιξης σε όλες του τις δραστηριότητες. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχουν σχεδιαστεί βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επιχειρηματικές δράσεις, με στόχο τη δημιουργία αξίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του. Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική μας επικεντρώνεται.
Keywords
Τυχαία Θέματα