ΤτΕ: Μελέτη για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον

Με πρωτοβουλία του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Προβόπουλου συστάθηκε Επιτροπή από διακεκριμένους επιστήμονες, στην οποία ανατέθηκε το έργο της εκπόνησης μελέτης σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα. Η Επιτροπή θα αποτιμήσει το κόστος της κλιματικής αλλαγής για την ελληνική οικονομία, το κόστος της τυχόν αδράνειας καθώς και το κόστος των μέτρων άμβλυνσης των συνεπειών της
κλιματικής αλλαγής τα οποία θα ληφθούν στο πλαίσιο των σχετικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την εκπόνηση της μελέτης θα χρησιμοποιηθούν προηγμένα κλιματολογικά, ενεργειακά, οικονομικά και στοχαστικά μοντέλα, προσαρμοσμένα στον ελλαδικό χώρο, με σκοπό την εκτίμηση τόσο του κόστους της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όσο και του κόστους της προσαρμογής στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Τα μοντέλα αυτά περιλαμβάνουν υπόδειγμα γενικής ισορροπίας, με ενσωματωμένο αναλυτικό μοντέλο για την κλι
Keywords
Τυχαία Θέματα