ΕΛΠΕ: Προσλήψεις 300 υπαλλήλων κι εφαρμογή προγράμματος εθελουσίας εξόδου

Στην υλοποίηση προγράμματος μετεξέλιξης για όλες τις δραστηριότητές του προχωρά ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια. Οπως τονίζεται, έχουν σχεδιαστεί βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επιχειρηματικές δράσεις, με στόχο τη δημιουργία αξίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του.Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική του ομίλου επικεντρώνεται στις κύριες δραστηριότητες και υποστηρίζεται από ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνει την αναβάθμιση των Διυλιστηρίων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης. Έμφαση παράλληλα
έχει δοθεί στη βελτιστοποίηση των οργανωτικών δομών του Ομίλου και στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού του, με τη στήριξη του οποίου έχει πραγματοποιήσει την επιτυχή πορεία του. Με βάση τα παραπάνω, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τα εξής: α. Πρόσληψη 297 εργαζομένων με σύμβαση εργασίας αόριστης διάρκειας, μέσω των οποίων θα στελεχωθούν οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται με τον εκσυγχρονισμό των δύο Διυλιστηρίων και θα καλυφθούν οι προγραμματισμ
Keywords
Τυχαία Θέματα