Ελληνικά Πετρέλαια: Διανομή Μερίσματος

14:34 12/6/2009 - Πηγή: Express
Τη διανομή μερίσματος 0,45 ευρώ ανά μετοχή, για τη χρήση 2008 αποφάσισε η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικά Πετρέλαια στις 3.6.2009. Όπως σημειώνει σε ανακοίνωση, η εταιρεία δεδομένης της διανομής προμερίσματος ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται.
Keywords
Τυχαία Θέματα