Αφοί Ι. & Β. Λαδένης Minerva: Διανομή μερίσματος

14:34 12/6/2009 - Πηγή: Express
Τη διανομή μερίσματος 0,08 ευρώ ανά μετοχή, για τη χρήση 2008 αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Αφοί Ι. & Β. Λαδένης Minerva, την 11η Ιουνίου 2009. Μετά την παρακράτηση φόρου 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,072 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα