ΥΠΑΝ: Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Με σχέδιο νόμου θεσπίζονται για πρώτη φορά κανόνες και μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και δημιουργείται θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών ...
Keywords
Τυχαία Θέματα