Καταβολή μερίσματος χρήσης 2008 στους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. ...

15:47 7/7/2009 - Πηγή: Express
Η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, με την ιδιότητα του Εκδότη Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) για τις μετοχές της εταιρίας Mermeren Kombinat AD, που εδρεύει στο Prilep της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (FYROM), ανακοίνωσε στους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. ότι με απόφαση της από 21 Μαΐου 2009 Ετήσιας.
Keywords
Τυχαία Θέματα