Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική: Ζημίες 5.000 ευρώ το πρώτο τρίμηνο

22:13 29/5/2009 - Πηγή: Express
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική ΑΕ, ανήλθαν σε 4,9 εκατ.,ευρώ σημειώνοντας μείωση 38% σε ετήσια βάση. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ύπαρξη κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων ύψους 5,4 εκ.ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα