Βιοχάλκο: Διανομή μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή

Τη διανομή μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Βιοχάλκο. Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το μέρισμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 τού Ν.3697/2008, υπόκειται σε παρακράτηση 10% ή ευρώ 0,006/μετοχή. Επίσης η γενική συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:1)Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2008 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.2) Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη
για τη χρήση 2008.3) Ενέκρινε τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2008 και τη διανομή μερίσματος ευρώ 0,06 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρίας στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 7η Ιουλίου 2009 (record date). Από την Παρασκευή 3η Ιουλίου 2009 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα. Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από το δίκτυο τη
Keywords
Τυχαία Θέματα