ΣΕΒΙΖ: Απαραίτητη η σφαιρική αντιμετώπιση της αλυσίδας ζωϊκής παραγωγής

Την πρόβλεψη ειδικής συνεδρίασης Ζωοτροφών-Ζωϊκής Παραγωγής, όπου εκεί θα συμμετέχουν όλοι οι κλάδοι της κτηνοτροφίας και οι φορείς ελέγχου και πιστοποίησης προκειμένου να καταγράφεται μια συνολική εικόνα εθνικής παραγωγής, ζητά με επιστολή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, το προεδρείο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ζωοτροφών.΄Παράλληλα ο σύνδεσμος κρίνει απαραίτητη τη συμμετοχή εκπροσώπων του σε όλες τις επιμέρους συνεδρίες των κτηνοτροφικών προϊόντων :Ζ. Συνεδρίαση για θέματα Σκληρού Σιταριού & Λοιπών Σιτηρών & Αραβόσιτου:ΙΑ. Συνεδρίαση για θέματα Βοοτροφίας (Κρεοπαραγωγής & Γαλακτοπαραγωγής):ΙΒ. Συνεδρίαση για θέματα Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προϊόντων: ΙΓ. Συνεδρίαση για θέματα Αιγοπροβατοτροφίας (Κρεοπαραγωγής & Γαλακτοπαραγωγής).ΙΔ. Συνεδρίαση για θέματα Χοιροτροφίας:ΙΕ. Συνεδρίαση για θέματα Πτηνοτροφίας & Προϊόντων Πτηνοτροφίας:προκειμένου
Keywords
Τυχαία Θέματα