ΙΚΑ: Επεκτείνεται η ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ

Απόφαση με την οποία εκσυγχρονίζονται πολλές υπηρεσίες του ΙΚΑ υπέγραψε η υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Φάνη Πάλλη-Πετραλιά στο πλαίσιο του Προγράμματος ψηφιοποίησης όλων των ασφαλιστικών Ταμείων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Συγκεκριμένα με τις ρυθμίσεις :- Καθιερώνεται υποχρεωτική υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) μέσω διαδικτύου ή με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο και για τους:1. εργολάβους που εκτελούν δημόσια έργα , εφόσον απασχολούν πάνω από 3 εργαζόμενους2. εργοδότες- φυσικά πρόσωπα ,
ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζόμενων που απασχολούν, ( Μέχρι σήμερα υπόχρεοι ήταν όσοι απασχολούσαν πάνω από 5 πρόσωπα) .3. εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία, εφόσον απασχολούν πάνω από 3 εργαζόμενους,4. εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά έργα με το σύστημα της αντιπαροχής5. εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά τεχνικά έργα με ανάθεση ή εργολαβία.H χειρόγραφη υποβολή της ΑΠΔ παραμένει
Keywords
Τυχαία Θέματα