ΔΟΛ: Πώληση 49% του Travel Plan προς 5 εκατ. ευρώ

Στο πλαίσιο της αποεπένδυσης του ΔΟΛ από δραστηριότητες μη σχετιζόμενες με το βασικό αντικείμενο του και της αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου των συμμετοχών του σε εταιρείες εκτός του χώρου των ΜΜΕ, η εταιρεία αποφάσισε τη μεταβίβαση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας EUROSTAR ΑΕ που διαχειρίζεται το πρακτορείο τουρισμού TRAVEL PLAN στην εταιρεία FIRST LEISURE WORLD LIMITED (FLW) έναντι τιμήματος 5.000.000 ευρώ. Μετά την πώληση του 49% η ΔΟΛ ΑΕ θα διατηρεί συμμετοχή 51% στο Μ.Κ. της θυγατρικής εταιρείας. Βασικός μέτοχος της αγοράστριας εταιρείας FLW είναι ο κ. Β. Ρέστης, μέτοχος και μέλος του Δ.Σ. της ΔΟΛ ΑΕ. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο 2190/1920 περί ΑΕ, η απόφαση για την πώληση του εν λόγω ποσοστού τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων του ΔΟΛ της 13.7.2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα