ΚΑΕ: Μέρισμα 0,50 ευρώ

Στο ποσό των 0,50 ευρώ ανά μετοχή εγκρίθηκε το μέρισμα της χρήσεως 2008 της ΚΑΕ, σύμφωνα με την απόφαση της Tακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Επί του μερίσματος της χρήσης 2008 ποσού 0,50 ευρώ ανά μετοχή θα παρακρατηθεί φόρος μερισμάτων 10%, ήτοι το καταβλητέο μετά από φόρους μέρισμα ανά μετοχή, θα διαμορφωθεί σε 0,45 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα