Σφακιανάκης: Προτίθεται να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς του υπ. Εσωτερικών

Την πρόθεσή της να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς ανοικτής διαδικασίας (ανοικτούς διαγωνισμούς) του υπουργείου Εσωτερικών / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Κλάδος Οικονομικοτεχνικών & Πληροφορικής / Διεύθυνση Οικονομικών / Τμήμα 2ο Προμηθειών εκφράζει η εταιρεία Σφακιανάκης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια με αγορά των ειδών, ως παρακάτω:- Ανοικτός Διαγωνισμό για
την προμήθεια σαράντα πέντε (45) οχημάτων μεταφοράς φορτίων, ο οποίος διενεργείται την 29.07.2009, ως σχετική διακήρυξη με αριθμό 9/2009/03.06.0009, ως και στις τυχόν μεταθέσεις της ημερομηνίας διενέργειας ή και στις επαναλήψεις του εν λόγω διαγωνισμού. - Ανοικτός Διαγωνισμό για την προμήθεια εξήντα (60) αυτοκινήτων τύπου τζιπ, ο οποίος διενεργείται την 30.07.2009, ως σχετική διακήρυξη με αριθμό 15/2009/03.06.0009, ως και στις τυχόν μεταθέσεις της ημερομηνίας διενέργειας ή και στις επαναλήψεις του εν λόγω διαγωνισμού. Υπενθυμίζεται στις
Keywords
Τυχαία Θέματα