ΕΒΕΑ: Προωθεί υποτροφίες στο ALBA

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο ALBA προωθεί το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School προσφέρει το ΕΒΕ Αθηνών τρεις
υποτροφίες που καλύπτουν του 100% του συνολικού ποσού των διδάκτρων, για τα προγράμματα μεταπτυχιακής φοίτησης του ALBA, ως εξής:- μια υποτροφία για το Full Time MBA - μια υποτροφία για το Full Time MSc in Finance - μια υποτροφία για το Part Time MSc in Finance Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από ειδική επιτροπή, με βάση συνδυασμό κριτηρίων (ακαδημαϊκή επίδοση, προϋπηρεσία και αξιολόγηση στοιχείων προσωπικότητας, προσωπική συνέντευξη κλπ.)Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν στελέχη Επιχειρήσεων - μελών του Ε.Β.Ε.Α. και επιχειρηματίες- μέλη του επιμελητηρίου ή τα τέκνα αυτών.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 10/7/2009, στο Ε.Β.Ε.Α., Διεύθυνση Εμπορίου και Βιομηχανίας, Τμήμα Εμπορίου, Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα.
Keywords
Τυχαία Θέματα