ΕΛΚΕΚΑ: Τα δικαιώματα των καταναλωτών για τις αγορές «πακέτων διακοπών»

Τα δικαιώματα των καταναλωτών στα «πακέτα διακοπών» που αγοράζονται από τουριστικά γραφεία υπενθυμίζει σήμερα το ΕΛΚΕΚΑ. Οπως τονίζει, οι Έλληνες καταναλωτές, πριν προχωρήσουν στην αγορά αυτών των πακέτων, πρέπει να γνωρίζουν, τα δικαιώματά τους και ποιες δυνατότητες προστασίας τους παρέχει η νομοθεσία.Πρώτα από όλα , πρέπει να αγοράζουν τέτοια πακέτα, από τουριστικά γραφεία τα οποία λειτουργούν νόμιμα ( δηλαδή με σήμα του ΕΟΤ). Η νομοθεσία ( Π.Δ. 339/96, εκδόθηκε σε εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 90/314/ΕΟΚ), προβλέπει την υποχρέωση του τουριστικού πράκτορα να κοινοποιεί στον
Καταναλωτή την περιγραφή καθώς και την τιμή του πακέτου πριν από την υπογραφή της σύμβασης.Ο διοργανωτής δεν υποχρεώνεται να διαθέτει διαφημιστικά φυλλάδια , όταν όμως το κάνει , θα πρέπει να αναφέρει, με σαφή τρόπο , την τιμή και πληροφορίες για τον προορισμό, τα μέσα μεταφοράς , τον τύπο του καταλύματος, τα παρεχόμενα γεύματα, το δρομολόγιο, την προκαταβολή, πληροφορίες για τα διαβατή
Keywords
Τυχαία Θέματα