ΣΔΙΤ: Οι τέσσερις προσφορές για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά

Τέσσερις υποψήφιοι υπέβαλαν οριστικές τεχνικές και οικονομικές προσφορές για τη δεύτερη φάση του κλειστού διαγωνισμού για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης, που θα αναλάβει το Έργο "Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά με ΣΔΙΤ". Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Κτηματική Εταιρεία
του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ) Α.Ε.Οι τέσσερις υποψήφιοι, που υπέβαλλαν οριστικές προσφορές (με χρονική σειρά προτεραιότητας υποβολής), είναι οι παρακάτω εταιρίες ή ενώσεις Εταιριών:- HOCHTIEF PPP SOLUTIONS GMBH - J&P ΑΒΑΞ Α.Ε - ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε - ΓΕΚ Α.Ε ΣΥΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΑΚΡΟΠΟΛ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ Α.Ε - ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤAΣΚΕΥΩΝ (ΙΝΤΡΑΚΑT) - ΕΛΤΕΡ Α.Τ.ΕΣύμφωνα με την εκτίμηση της Αναθέτουσας Αρχής, ο προσωρινός ανάδοχος αναμένεται να έχει ανακηρυχθεί μέχρι τις αρχές Σεπτέμβρη. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 80.055 εκατ. ευ
Keywords
Τυχαία Θέματα