Σε ενιαίο φορέα πιστοποίησης οι ΕΛΟΤ, ΕΣΥΔ και ΕΙΜ

''Με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου του ΕΛΟΤ και της δυναμικής που αναπτύσσεται από την επιτυχή εφαρμογή της τυποποίησης στα επιχειρηματικά δρώμενα της χώρας μας, η κυβέρνηση ανέλαβε πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της ενοποίησης των τριών πυλώνων της ποιότητας στην Ελλάδα, του ΕΛΟΤ, του ΕΣΥΔ και του
ΕΙΜ σε έναν ενιαίο φορέα, που θα εξασφαλίζει τη συνέχεια της λειτουργίας τους, την προστασία των στοιχείων που τους καθιέρωσαν και τους κατέστησαν αναγνωρίσιμους, και ταυτόχρονα το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία του νέου φορέα θα εγγυάται την προστασία των συμφερόντων και δικαιωμάτων των εργαζομένων''. Αυτό σημείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Ι. Μπούγας στην εκδήλωση του ΕΛΟΤ με θέμα "Τυποποίηση- Συμμετοχή στις διαδικασίες εκπόνησης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων ή Τυποποιητικών Κειμένων που σχετίζονται με κρίσιμα ή δυναμικά προϊόντα της ελληνικής οικονομίας".Σημαντικός αρωγός στη προσπάθεια αυτή του ΕΛΟΤ τα τελευταία χρόνια υπήρξε και το Γ' ΚΠ
Keywords
Τυχαία Θέματα