ΟΛΠ: Πληρώνει μέρισμα 0,07 ευρώ από 14 Αυγούστου

Σε 0,07 ευρώ ανά μετοχή ανέρχεται το μέρισμα για τη χρήση 2008 του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ, σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17ης Ιουνίου 2009. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,063 ευρώ, αφού θα παρακρατηθεί αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10%.Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Πέμπτη 6 Αυγούστου 2009. Από αυτή την ημερομηνία οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.,χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος.
Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date) ορίσθηκε η Δευτέρα 10 Αυγούστου 2009. Σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α, οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα "record date". Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού "record date". Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορί
Keywords
Τυχαία Θέματα