Έλτον: Στα 0,04 ευρώ ανά μετοχή το μέρισμα για το 2008

Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2008, συνολικού ύψους 1.069.207,48 ευρώ ήτοι 0,04 ανά μετοχή ανακοίνωσε η Έλτον.Επισημαίνεται ότι στα διανεμόμενα κέρδη, που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από την 1.1.2009 και μετά, επιβάλλεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% επί του συνολικού μερίσματος. Η Γενική Συνέλευση της εταιρίας, ως ημέρα αποκοπής μερίσματος όρισε την 25.6.2009, ημερομηνία από την οποία (και από την αρχή της σχετικής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών) οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται,
χωρίς το δικαίωμα απολαβής του προς διανομή μερίσματος. Επίσης, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος ορίσθηκε η 29.6.2009 (με τη διευκρίνιση ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δικαιούχοι του προς διανομή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την ως άνω ημέρα - "Record Date") και ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής τούτου ορίσθηκε η 3.7.2009. Η πληρωμή του προς διανομή
Keywords
Τυχαία Θέματα