Μέρισμα 0,16 ευρώ από την S&P

Μέρισμα 0,16 ευρώ ανά μετοχή θα διανείμει η εταιρεία S&P για τη χρήση του 2008, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιουνίου 2009 των Μετόχων της Εταιρίας. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται με το μέρισμα που αναλογεί στις 219.470 ίδιες μετοχές και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,1611ευρώ ανά μετοχή. Στο ποσό αυτό θα παρακρατηθεί φόρος 10% (αρθ. 18 του Ν. 3697/2008) και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,145ευρώ ανά μετοχή.
Keywords
Τυχαία Θέματα