Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Εργα 737 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2007-2013

Έργα εκπαίδευσης, οδοποιίας, διαχείρισης απορριμμάτων, ανάπτυξης πολιτιστικών υποδομών και τουριστικής προβολής περιλαμβάνονται στις δράσεις που δρομολογούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013. Συγκεκριμένα εκχωρήθηκαν στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας αρμοδιότητες διαχείρισης για έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 737 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά ένα σημαντικό ποσό (383 εκατ. ευρώ) έχουν δρομολογηθεί, αφού αφορούν 13 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Keywords
Τυχαία Θέματα