ΕΣΥΕ: «Βουτιά» έκαναν τον Απρίλιο εισαγωγές κι εξαγωγές

«Βουτιά» έκαναν τον Απρίλιο εισαγωγές κι εξαγωγές στη χώρα μας. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το μήνα Απρίλιο 2009 διαμορφώθηκε στο ποσό των 3.374,8 εκατ. ευρώ έναντι 5.294,1 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2008, παρουσιάζοντας μείωση 36,3%.Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά τον ίδιο μήνα περιορίστηκε σε 1.170,1 εκατ. ευρώ έναντι 1.463,0 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του έτους 2008, παρουσιάζοντας μείωση 20,0%. ΔωδεκάμηνοΣτο δωδεκάμηνο Μαϊου 2008 -
Απριλίου 2009, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων μειώθηκε κατά 5,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Μαϊου 2007 - Απριλίου 2008. Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών παρουσίασε μείωση 3,8%. Επισημαίνεται ότι τα πιο πάνω στοιχεία αφορούν μόνο τις εμπορευματικές συναλλαγές. Συνεπώς, δε συμπεριλαμβάνονται σε αυτά οι συναλλαγές υπηρεσιών και οι μη καταχωρημένες συναλλαγές, οι οποίες, όμ
Keywords
Τυχαία Θέματα