Περαιτέρω πτώση της βιομηχανικής παραγωγής τον Απρίλιο

Βουτιά έκανε και τον Απρίλιο η βιομηχανική παραγωγή με την πτώση του γενικού δείκτη να φθάνει στο 11,7% έναντι αύξησης 0,5% τον Απρίλιο του 2008.Και στο τετράμηνο διευρύνεται η πτώση και φθάνει το το 8,7% έναντι μείωσης 2,7% το αντίστοιχο τετράμηνο πέρυσι.Οπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία της ΕΣΥΕ, η συρρίκνωση της βιομηχανικής παραγωγής προέρχεται κυρίως από την πτώση της παραγωγής στη μεταποίηση αλλά και στα ορυχεία. Συγκεκριμένα ο δείκτης παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών παρουσίασε μείωση, κατά 14,3%, η οποία οφείλεται,
κυρίως, στη μείωση της παραγωγής τροφίμων, καπνού, κλωστοϋφαντουργικών υλών, μη μεταλλικών ορυκτών, βασικών μετάλλων, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού και μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων.Αντίστοιχα ο δείκτης παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων παρουσίασε μείωση, κατά 13,1%, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση της παραγωγής εξόρυξης με
Keywords
Τυχαία Θέματα