Περαιτέρω επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου των χορηγήσεων τον Μάιο

Περαιτέρω επιβράδυνση σημείωσε τον Μάιο του 2009 ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της συνολικής χρηματοδότησης προς το σύνολο των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών και διαμορφώθηκε σε 8,8%, από 10,2% τον Απρίλιο του 2009 και 15,9% το Δεκέμβριο του 2008. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης προς τις εγχώριες επιχειρήσεις επιβραδύνθηκε σε 10,2% από 11,8% τον προηγούμενο μήνα και 18,7% το Δεκέμβριο, με την καθαρή ροή της χρηματοδότησης
να διαμορφώνεται στα 765 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται πάντως, ότι το Μάιο του 2009 η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις εγχώριες επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών. Από την ανάλυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας προκύπτει ότι τον επισκοπούμενο μήνα επιταχύνθηκε ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της χρηματοδότησης προς τους κλάδους του "ηλεκτρισμού-φωταερίου
Keywords
Τυχαία Θέματα