Μοχλός: Αυξημένα EBITDA και κύκλος εργασιών το α΄τρίμηνο

Σε 18,8 εκατ.ευρώ έναντι 30,9 εκατ.ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Μοχλός ΑΕ το πρώτο τρίμηνο του 2009. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών σε εταιρικό επίπεδο ανήλθε σε 18,1 εκατ.ευρώ έναντι 29,6 εκατ.ευρώ.Τα λειτουργικά αποτελέσματα σε επίπεδο Ομίλου EBITDA σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 59,9% και διαμορφώθηκαν στα 4,4 εκατ.ευρώ έναντι 2,7 εκατ.ευρώ. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 2,9 εκατ.ευρώ έναντι 1,1 εκατ.ευρώ, αυξημένα. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 81,4 εκατ.ευρώ έναντι 80,6 εκατ.ευρώ.Σύμφωνα με τη διοίκηση, στόχος του Ομίλου είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων του μέσω της ανάληψης νέων έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Keywords
Τυχαία Θέματα