ΕΤΕΜ: Έγκριση Απόσχισης Κλάδου ETALBOND

16:49 1/6/2009 - Πηγή: Reporter
Σύμφωνα με την ΕΤΕΜ, την 29 Μαΐου 2009, ολοκληρώθηκε με την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών της υπ αριθμ. 1772/29-05-2009 εγκριτικής απόφασης του Νομάρχη Δυτικής Αττικής η απόσχιση του Κλάδου ETALBOND της Εταιρίας και η εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική εταιρία με την επωνυμία ETALBOND A.E. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993. Ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού είχε ορισθεί η 28/02/2009 ενώ η απόσχιση πραγματοποιήθηκε βάσει των αποφάσεων των Γ.Σ. των μετόχων της ΕΤΕΜ A.E. και της ETALBOND Α.Ε. που έλαβαν χώρα στις 15/05/2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα