ΔΕΗ: Έκταση 500 στρεμμάτων στην Κοζάνη την κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων

Έκταση συνολικού εμβαδού 500 στρεμμάτων, παραχώρησε η ΔΕΗ Α.Ε. στην εταιρεία Διαχείρισης των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, προκειμένου να δημιουργηθούν εκεί εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων.Ειδικότερα, προβλέπεται η δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, Μονάδας Επεξεργασίας Ιλύος, Κέντρου Επεξεργασίας και Διαχείρισης Ογκωδών Απορριμμάτων καθώς και Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.Προηγήθηκε η παραχώρηση από τη ΔΕΗ έκτασης 327 στρεμμάτων, όπου κατασκευάστηκαν ο ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις.
Keywords
Τυχαία Θέματα