Τεχνική Ολυμπιακή: Επιστροφή στην κερδοφορία

Σε κέρδη ύψους 794 χιλ.ευρώ ανήλθαν τα εταιρικά αποτελέσματα προ φόρων της Τεχνικής Ολυμπιακής το α΄τρίμηνο του 2009, έναντι ζημιών ύψους 4,36 εκατ.ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα - EBITDA ανήλθαν σε κέρδη ύψους 2,3 εκατ.ευρώ έναντι ζημιών 1,37 εκατ.ευρώ, ενώ τα εταιρικά λειτουργικά αποτελέσματα - EBITDA διαμορφώθηκαν σε κέρδη 252 χιλ.ευρώ έναντι ζημιών 2,65 εκατ.ευρώ.Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ανήλθαν σε 451,23 εκατ.ευρώ, έναντι 283,98 εκατ.ευρώ. Αντίστοιχα, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας ανήλθε σε 355,95 εκατ.ευρώ έναντι 244,82 εκατ.ευρώ, ενώ το σύνολο του Παγίου Ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε στα 525,98 εκατ.ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα