Μύλοι Λούλη: Πρόθεση για συμμετοχή σε διαγωνισμό του υπ. Ανάπτυξης

Την πρόθεσή της να συμμετάσχει σε διαγωνισμό του υπουργείου Ανάπτυξης εκφράζει η εταιρεία Μύλοι Λούλη. Συγκεκριμένα, η εταιρεία προτίθεται να συμμετάσχει στον ανοικτό διαγωνισμό του υπουργείου για την προμήθεια Αλεύρων Τύπου 70% για τον φορέα ΓΕΣ/ΔΕΜ (0171) , προϋπολογισμού 1.722.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ο οποίος θα διενεργηθεί στις 8/7/2009 και σε τυχόν επαναλήψεις αυτού, καθώς και σε επόμενους διαγωνισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
Keywords
Τυχαία Θέματα