Απορρίφθηκε από την ελληνική πλευρά η πρόταση Οδηγίας της Ε.Ε.για τον καταναλωτή

Απορρίφθηκε η πρόταση Οδηγίας της Ε.Ε. για τα Δικαιώματα του Καταναλωτή από τις Επιτροπές Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής που συνεδρίασαν μετά από πρόταση του βουλευτή Xανίων της NΔ κ. M. Bολουδάκη εκτιμώντας ότι οδηγεί σε περιορισμό των δικαιωμάτων του καταναλωτή και ζητώντας παράλληλα από την κυβέρνηση να απορρίψει την Πρόταση αυτή στο Συμβούλιο Υπουργών. Υπενθυμίζεται ότι ο κ.Βολουδάκης εκπροσώπησε την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Bουλής στη σχετική κοινή συνεδρίαση Ευρωκοινοβουλίου
- Αντιπροσωπειών Εθνικών Κοινοβουλίων στις Βρυξέλλες και εξέφρασε στη συνεδρίαση εκείνη αντιρρήσεις για την πρόταση, εκτιμώντας ότι αν τελικά γίνει δεκτή θα οδηγήσει σε χαμηλότερο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή καθώς δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου, παρά στην προστασία του καταναλωτή. Και ναι μεν η ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου είναι επιθυμητή, αλλά δεν μπορεί να επιτυγχάνεται με περ
Keywords
Τυχαία Θέματα