Τιτάν: Αγορά 200 μετοχών από Ν.Καραμητσάνη

Ο Νικόλαος Καραμητσάνης, Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ελλάδος της Τιτάν, προέβη στις 17/6/2009 σε αγορά 200 κοινών μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας 3.800 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα