Σε διαγωνισμό του δημοσίου θα συμμετάσχει η Μύλοι Λούλη

Σε διαδικασίες ανάληψης προμηθειών θα συμμετάσχει η Μύλοι Λούλη και συγκεκριμένα, προτίθεται να συμμετάσχει σε ανοικτό διαγωνισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, για την προμήθεια Αλεύρων Τύπου 70% για τον φορέα ΓΕΣ/ΔΕΜ (0171) , προϋπολογισμού 1.722.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ο οποίος θα διενεργηθεί την 08/07/2009 και σε τυχόν επαναλήψεις αυτού, καθώς και σε επόμενους διαγωνισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
Keywords
Τυχαία Θέματα