Μειώθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

Κατά 1.239 εκατ. ευρώ μειώθηκε το Μάιο το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, υποχωρώντας σε 2.039 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή αντανακλά κυρίως τη μεγάλη υποχώρηση του εμπορικού ελλείμματος και δευτερευόντως τον περιορισμό του ελλείμματος του ισοζυγίου των εισοδημάτων καθώς και την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων. Αντίθετα, το πλεόνασμα του ισοζυγίου των υπηρεσιών μειώθηκε. Ειδικότερα, η υποχώρηση του συνολικού

ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου (κατά 1.522 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 930 εκατ. ευρώ (επειδή η δαπάνη για εισαγωγές συρρικνώθηκε κατά 30,1%, δηλαδή με ρυθμό διπλάσιο από ό,τι οι εισπράξεις από εξαγωγές, οι οποίες μειώθηκαν κατά 16,1%), καθώς και τη μείωση των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 485 εκατ. ευρώ και των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων κατά 107 εκατ. ευρώ.

Το πλεόνασμα τ

Keywords
Τυχαία Θέματα