ΥΠΟΙΟ: Και τηλεφωνικά ενημέρωση για τα εκκαθαριστικά

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών παρέχει, σε κάθε φορολογούμενο πολίτη, τη δυνατότητα να ενημερώνεται τηλεφωνικά για την πορεία της διαδικασίας εκκαθάρισης του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008.Η υπηρεσία απαντά στον αριθμό κλήσης 210-9472500.Για να χρησιμοποιήσει τη νέα υπηρεσία ο ενδιαφερόμενος πληκτρολογεί, από τηλεφωνική συσκευή με τονικό σήμα, τον αριθμό κλήσης της υπηρεσίας και τον Α.Φ.Μ. του.Οι πληροφορίες που παρέχει αυτόματα η υπηρεσία στον ενδιαφερόμενο είναι:- Η ολοκλήρωση ή μη της διαδικασίας εκκαθάρισης του Ε.Τ.ΑΚ. που τον αφορά- Σε περίπτωση που έχει γίνει η εκκαθάριση, η ημερομηνία εκκαθάρισης και το αποτέλεσμά της (χρεωστικό ή μηδενικό).- Η ημερομηνία πληρωμής
Keywords
Τυχαία Θέματα