Πραξιτέλειο Θεραπευτήριο: Σε σώμα το νέο δσ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Πραξιτέλειο Θεραπευτήριο, το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 09.06.2009 συγκροτήθηκε σε σώμα την 12.06.2009 ως ακολούθως: 1. Σπυρίδων Τζανής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, 2. Αδαμάντιος Ραδικόπουλος, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 3. Ηλίας Ελευθεριάδης, Εκτελεστικό Μέλος, 4. Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 5. Νικόλαος Θεοδωρακόπουλος, Ανεξάρτητο Μέλος Η θητεία του ως άνω νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της εταιρείας πενταετής, η οποία αρχίζει από την εκλογή του, δηλαδή από 09.06.2009 και θα λήγει 09-06-2014.
Keywords
Τυχαία Θέματα