ΥΠΑΝ: Άνοδος στη μέσο όρο της τιμής της αμόλυβδης

Ανοδικά κινήθηκε η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σύμφωνα με όσα κατέγραψε την Παρασκευή 19 Ιουνίου το ΥΠΑΝ. Ειδικότερα, ο μέσος όρος της τιμής εκ διυλιστηρίου για την Παρασκευή 19/06/2009 διαμορφώθηκε στα 0,404 ευρώ ανά λίτρο, ενώ φόροι και δασμοί αντιστοιχούν σε 0,515 ευρώ ανά λίτρο. Έτσι, ο μέσος όρος της τιμής εκ διυλιστηρίου με φόρους και δασμούς διαμορφώθηκε στα 0,919 ευρώ ανά
λίτρο.Σε σχέση με το μέσο όρο των 4 τελευταίων εβδομάδων, στις τιμές πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης μετά φόρων (95 οκτανίων 10 ppm) των ελληνικών διυλιστηρίων σημειώθηκε άνοδος 0,038 ευρώ ανά λίτρο, ή ποσοστό 4,33%.Ο μέσος όρος της χονδρικής τιμής πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης (95 οκτανίων 10 ppm) από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών για την Παρασκευή 19/06/2009 ήταν 0,988 ευρώ ανά λίτρο. Σε σχέση με το μέσο όρο των 4 τελευταίων εβδομάδων σημειώθηκε άνοδος 0,042 ευρώ ανά λίτρο, ή ποσοστό 4,48%.Ο μέσος όρος της λιανικής τιμής πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης (
Keywords
Τυχαία Θέματα