Σε κρίσιμη κατάσταση η ΔΙΕΚΑΤ

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει η ΔΙΕΚΑΤ που αδυνατεί να ανασυντάξει τις δυνάμεις της και να εξυγιανθεί.
Τυχαία Θέματα