Απλουστεύεται η διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις

Στη διευκόλυνση της λειτουργίας των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας και στην αύξηση των δραστηριοτήτων τους, λαμβάνοντας υπόψη τον καθοριστικό ρόλο τους στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας, στοχεύει η Έκθεση της Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) , για την απλούστευση των διαδικασιών επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, την οποία υπέγραψε ο υφυπουργός Εσωτερικών Χρήστος Ζώης.Όπως αναφέρεται στην έκθεση, «η επιλογή της διαδικασίας αυτής από
την ΚΕΑΔ, έγινε μετά από πρόταση του υφυπουργού Εσωτερικών και βασίζεται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας, αποτελεί βασικό συντελεστή της Εθνικής Οικονομίας και επομένως, ρυθμίσεις οι οποίες θα διευκολύνουν τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και θα μειώσουν το διοικητικό τους βάρος, συνιστούν σημαντική προτεραιότητα στο πλαίσιο της πολιτικής απλούστευσης που προωθεί η ΚΕΑΔ.Ειδικότερα, η Επιτροπή ασχολήθηκε με την απλούστευση της διαδικασίας Επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για τον τομέα της
Keywords
Τυχαία Θέματα