Ιασώ: Μέρισμα 0,22 ευρώ από 15/7

Τη διανομή μερίσματος ποσού 0,22 ευρώ ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου, αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της εταιρίας Ιασώ ΑΕ. Από την Τετάρτη 15.07.2009, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α, χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος για τη χρήση 2008 (ημέρα αποκοπής). Δικαιούχοι του μερίσματος των κερδών της χρήσης που έληξε 31.12.2008 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. (Record Date) την Παρασκευή 17.07.2009. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει μέσω της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και θα αρχίσει την Τετάρτη 22.07.2009.Επίσης,
η Γενική Συνέλευση της εταιρίας προέβη στις ακόλουθες αποφάσεις:- ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2008.- απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στη σχετική ψηφοφορία δεν ψήφισαν 6.063.525 μετοχές που είχαν εξουσιοδοτήσει μέλη του Δ.Σ. και απείχε μέτοχος
Keywords
Τυχαία Θέματα