Χ.Κ. Τεγόπουλος: Έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους έως 18 εκατ. ευρώ

Κοινό εμπραγμάτως εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο, ύψους έως 18 εκατ. ευρώ, με κάλυψη από τις τράπεζες Alpha Bank AE και Alpha Bank London LTD, εξέδωσε η Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις ΑΕ.Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού της, καθώς και την χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών σκοπών.

Keywords
Τυχαία Θέματα