ΒΕΠ: Ζητά η σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για τη διαφάνεια στις Κρατικές Προμήθειες

Τη σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για τη διαφάνεια στις Κρατικές Προμήθειες, κρίνοντας ότι θα υπάρξει σημαντικό όφελος τόσο για το κράτος όσο και για τις επιχειρήσεις ζητά από το υπουργείο Ανάπτυξης το Διοικητικό Συμβούλιο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.Στην επιστολή αναφέρεται ότι ''είναι γνωστό ότι οι ΜΜΕ, συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς Κρατικών Προμηθειών, αντιμετωπίζουν προβλήματα σε θέματα κατακύρωσης προσφορών,

εκτέλεσης έργων, παρατυπιών, κλπ., χωρίς να έχουν την δυνατότητα να απευθυνθούν σε μία Ανεξάρτητη Αρχή, αιτώντας διαφάνεια.Οι προμήθειες του Δημοσίου γίνονται πολλές φορές κάτω από καθεστώς, που δεν εφαρμόζονται οι κανόνες ανταγωνισμού ή υπό το κράτος νοθευμένου ανταγωνισμού, που ως αποτέλεσμα έχει την ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων επιχειρήσεων.Σκοπός της πρότασης του ΒΕΠ είναι η εξασφάλιση μέσα από τη διαφάνεια μίας πολιτικής προμηθειών, που δεν θα στρεβλώνει τον ελεύθερο και θεμιτό ανταγωνισμό, αλλά θα στηρίζεται σ’ αυτόν, εξασφαλίζοντας στο Δ
Keywords
Τυχαία Θέματα