ΑΣΕΠ: Νομιμότητα διαδικασίας για 55 θέσεις στο ΥΕΘΑ

Εγινε γνωστό από το ΑΣΕΠ ότι εκδόθηκε και απεστάλη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας η 3066/2009 απόφαση του Δ' Τμήματος της ανεξάρτητης αρχής αναφορικά με τον έλεγχο για τη νομιμότητα της διαδικασίας πλήρωσης 55 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (υπ' αριθμ. 246263 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 92/Β/27.1.2009).Το ΑΣΕΠ σημειωνει ότι «με την ανωτέρω απόφασή του, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και ανάγονται σε μη τήρηση της απαιτούμενης νομιμότητας της διαδικασίας, δεν προέβη στην επικύρωση των πινάκων προσληπτέων και αναπληρωματικών».Οι σχετικοί φάκελοι επεστράφησαν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Keywords
Τυχαία Θέματα