Νεώριον ΑΕ Συμμετοχών: Στο 0% η συμμετοχή του Αναστάσιου Παπανδρέου

Μηδένισαν τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Νεώριον ΑΕ Συμμετοχών οι μέτοχοι της εταιρίας Αναστάσιος Παπανδρέου, Δημήτριος Παπανδρέου και Παναγιώτης Παπανδρέου.Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι παραπάνω μέτοχοι της εταιρίας
Νεώριον ΑΕ Συμμετοχών πραγματοποίησαν συναλλαγές στην μετοχή της εταιρίας και συγκεκριμένα προέβησαν αντιστοίχως στην χρηματιστηριακή διάθεση 1.265.006, 89.600 και 125.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με ισόποσα δικαιώματα ψήφου της εταιρίας με αποτέλεσμα τη μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής των και των δικαιωμάτων ψήφου αυτών στην άνω εταιρία από 5,4%, 0,4% και 0,5% αντιστοίχως σε 0% (κατερχόμενoι έτσι του ορίου του 5% - αρθ.9 παρ.1 και 2 Ν. 3556/07).Εξάλλου, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κ. Αναστάσιος Παπανδρέου, με την ιδιότητά του ως συνδικαιούχου της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας (ΚΕΜ) Αναστάσιος Παπανδρέου - Δημήτριος Παπανδρέου - Παναγιώτης Παπανδρέου, πραγματοποίησε συναλλαγή στην μετοχή της εταιρίας και συγκεκριμέν
Keywords
Τυχαία Θέματα