ΥΠΟΑΝ: Από τη Δευτέρα 15/03 η καταβολή οικογενειακού επιδόματος 2009 από τον ΕΛΟΕΝ

Από την Δευτέρα 15/03/2010, αρχίζει η καταβολή του Οικογενειακού Επιδόματος 2009 από τον Ειδικό Λογαριασμό Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) με το νέο τρόπο χορήγησης, μέσω πίστωσης σε λογαριασμούς των δικαιούχων που τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλες τράπεζες του εσωτερικού που συμμετέχουν στο διατραπεζικό
ηλεκτρονικό σύστημα κεφαλαίων Diastransfer (Dias).Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών από τον ΕΛΟΕΝ και εντός ολίγων ημερών από την ημερομηνία έναρξης χορήγησης του επιδόματος, θα κατατίθεται στο λογαριασμό των δικαιούχων το ποσό του επιδόματος.- Για το σκοπό αυτό, κάθε δικαιούχος θα πρέπει, εκτός από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, να υποβάλει ή να αποστέλει στον ΕΛΟΕΝ και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων της Τράπεζάς του και κατά προτίμηση της Εθνικής Τράπεζας με την οποία ο ΕΛΟΕΝ έχει συμβληθεί, όπου θα αναγράφεται ευκρινώς ο αριθμός ΙΒΑΝ.- Προκειμένου να καθιερωθεί η νέα διαδ
Keywords
Τυχαία Θέματα