Καθιερώνεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια

Την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για όλα τα νέα κτίρια καθώς και για τα παλιά από 1.000 τ.μ. και πάνω που ανακαινίζονται προβλέπει ο κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτιρίων που παρουσίασε σήμερα η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.Βασικά χαρακτηριστικά του κανονισμού είναι:- η εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης για έκδοση οικοδομικών αδειών νέων κτιρίων,- η εισαγωγή της διαδικασίας ενεργειακής επιθεώρησης και κατάταξης κτιρίων σε κλίμακες,- η επιβολή περιοδικών ενεργειακών επιθεωρήσεων

ανά δεκαετία και επιθεωρήσεων λεβήτων σε εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού ανά τετραετία- η θέσπιση διαδικασίας ελέγχου αξιόπιστων επιθεωρήσεων και εφαρμογή των σχετικών κανονισμών με παράλληλα πρόβλεψη επιβολής κυρώσεων μέσω ειδικής υπηρεσίας επιθεωρητών Περιβάλλοντος.- η θέσπιση σώματος ενεργειακών επιθεωρητών με Π.Δ. , το οποίο και θα προβλέπει ότι θα ενταχθούν στο σώμα των επιθεωρητών Περιβάλλον
Keywords
Τυχαία Θέματα