ΥΠΕΚΑ: Ομάδες εργασίας για αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου

Δύο ομάδες εργασίας για την προετοιμασία της προσαρμογής σε κοινοτικές οδηγίες που αφορούν τις αγορές Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου συγκροτήθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Μέλη της ομάδας εργασίας με αντικείμενο την προετοιμασία των ρυθμίσεων που θα απαιτηθούν για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την προσαρμογή του τομέα της Αγοράς Ηλεκτρισμού στις προβλέψεις της οδηγίας 2009/72, ορίστηκαν οι:

Μιλτιάδης Ασλάνογλου και Γιώργος Κουτζούκος (ΡΑΕ), Θεόδωρος Βλαχογιάννης και Αριστείδης Τασούλης (ΔΕΣΜΗΕ), Δημήτρης Παπακωνσταντίνου και Θανάσης

Τσιαντούλας (HELAS), Χάρης Συνοδινός και Νικος Χατζηαργυρίου (ΔΕΗ), Andrea Tesi και Ευάγγελος Χρυσάφης (ΕΣΑΗ) και Διονυσία Σωτηροπούλου (ΥΠΕΚΑ).

Μέλη της ομάδας εργασίας με αντικείμενο την προετοιμασία των ρυθμίσεων που θα απαιτηθούν για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την προσαρμογή του τομέα της αγοράς του Φυσικού Αερίου στις προβλέψεις της οδηγίας 2009/73, ορίστηκαν οι:

Keywords
Τυχαία Θέματα