ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Κόβει στα 7,8 ευρώ την τιμή στόχο η Deutsche Bank

Στα 7,80 ευρώ από 9 ευρώ μείωσε την τιμή στόχο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Deutsche Bank διατηρώντας τη σύσταση αγοράς. Ο οίκος ενσωματώνει την διατήρηση της έκτακτης εισφοράς στις κερδοφόρες επιχειρήσεις στις εκτιμήσεις του και περιμένει πωλήσεις 128 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 15%, κέρδη προ φόρων και τόκων 11 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 28% και καθαρά κέρδη 2,5 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 64%.

Keywords
Τυχαία Θέματα