Κτηματολόγιο ΑΕ: Ενισχύεται η χαρτογραφική υποδομή

Τα έργα αφορούν στην ψηφιακή βάση δεδομένων των «ενεργών τίτλων», προμήθεια πληροφοριακής υποδομής, ψηφιοποίηση στοιχείων διανομών και αναδασμών, οριοθέτηση δασών-δασικών εκτάσεων, δημιουργία χαρτογραφικού υποβάθρου για τη χάραξη αιγιαλού-διαδικτυακές υπηρεσίες του Εθνικού Κτηματολογίο ...
Keywords
Τυχαία Θέματα